Syrena logo RODZINY "BIEGA" z DĘBNEJ i SANOKA
ICH   HISTORIA
Bill Biega
Strony
genealogiczne


Computer Help
Using special characters, colors.
Protect against viruses.

Środkowa Europa
Informacja
History
Genealogia, Historia
Mapy
miasta, kraje, historia
Muzeum AK
Museum AK w Krakowie
Galeria
Polska, Warszawa, Keaków, Salzburg   New!
Rydzyna
Zamek i szkoła
Żeglowanie
po świecie
Syrena Press
13 Is My Lucky Number
Story of fighter in Warsaw Uprising in WW II

Learning LINUX


In Association with Amazon.com

Napisz do nas

Wystarczy zajrzeć do książki telefonicznej gdziekolwiek na świecie żeby stwierdzieć że nazwisko BIEGA jest rzadkością. Prawie każda osoba z nazwiskiem BIEGA, gdziekolwiek na świecie, jest potomkiem rolnika z wioski koło Sanoka w południowej Polsce. Żaden nie osiągnął sławy z powodu tytułu lub bogactwa, ale wszyscy Biegowie pracowali ciężko i wielu z nich osiągnęli uznania w miejscowościach zamieszkania lub w miejscach pracy.

View of Sanok Stare miasto Sanok znajduje się tylko 45km od źródła rzeki San w Bieszczadach, blisko granicy obecnej Ukrainy. Istnieje wzmianka w kronikach ruskich z 1150r. o grodzie Sanok. Była to wtedy tylko fortecą drewnianą na miejscu obecnego kamiennego zamku położonego 70m nad poziomem rzeki. W 1339 r. Sanok otrzymal przywilej lokacyjny na "prawie magdeburskim" od księcia halickiego. Po roku 1366 król Kazimierz Wielki potwierdzil prawa miejskie Sanoka.
Sanok leżał na dogodnym szlaku handlowym przez niski przełęcz górski między Węgrami a Morzem bałtyckiem jak również Ruską stolicą Kijowem. Ten handel przyniósł dobrobyt mieszczańcom i miasto szybko się rozwijał. Król Władysław Jagiełło często Sanok odwiedzał. Jego ślub z drugą żoną Elżbietą Garnowską odbył się w 1417r. w kościele parafialnym. Obecny zamek był zbudowany przez królową Bona, w 1510r. Wtedy fosa oddzieliła zamek od miasta. W tym okresie też powstał klasztor franciszkanski.
Od końnca XVI w. rozpoczął się powolny upadek Sanoka. Przyczyniły sie do tego w duzej mierze pożary i wojny, zwłaszcza inwazja szwedzka w 1655 i spalenie miasta przez bandy Rakoczego w 1657r.

W 1850r. Sanok miał tylko 3,000 ludności. Odrodzenie gospodarcze miasta w drugiej połowie XIX wieku spowodowały budowa linii kolejowej, odkrycie ropy naftowej w okolicy i stworzenie przemysłu..

Sanok area map Dziś Sanok jest tętniącem miastem o 40.000 ludności z dwoma większymi zakładami przemysłowymi i energiczną radą miejską. Ulice są czyste obsadzone kwiatami. Posiada duży ośrodek kulturalny, bibliotekę, sztuczną ślizgawkę, pływalnie - kryta i otwarta.
Po drugiej stronie rzeki, park etnograficzny "Skansen", o obszarzie 38ha., posiada 120 budynków - cerkwie, chaty, wiatraki - przeniesionych z wiosek okolicznych. W ten sposób kultura architechniczna czterych grup etnograficznych, zwłaszcz Lemków, z XVII i XVIII wieków została zachowana. Zobacz fotografie Sanoka i okolic.

Dwadzieście kilometrów na północ od Sanoka, na drodze która idzie wzdłuź rzeki, znajduje się małe miasteczko zwane Mrzygłód. Kiedyś to było miasto zwane Królewska Tyrawa założone przez króla Jagiello w 1431r. Kamienny kościół został wtedy zbudowany. Z powodu wojeń, powodzi i epidemii w XVII wieku miasto upadło. Mały przemysł ceramiczny jeszcze tu istniał we wczesnym XX wieku. Trochę na zachód drogi z Sanoka do Mrzygłódu leży wioska Dębna, która już w XV wieku była częścią majątku szlacheckiego.

     Z tej okolicy pochodzą prawie wszystkie rodziny z nazwiskiem Biega, bez wzgledu na to gdzie dzisiaj mieszkają. Pierwsza wzmianka pisemna o tym nazwisku istniala już w 16-tym wieku. O tym wiemy z historii Mrzygłodu napisanej w 1812r. przez proboszcza Józefa Michalkowskiego. Zapewnie jakis mlodzieniec biegal bardzo szybko i danno mu to nazwisko dla odróznienia od jego braci. ZZ

Biega home      Z ksią rejestru chrztów i ślubów parafii Mrzygłód wiemy że w roku 1800 12 rodziń z nazwiskiem Biega mieszkało w obrębie parafii (obejmuje też Dębna). Kilka rodzin Biega mieszka dzisiaj w Sanoku, Dębnie and Mrzygłódzie i okolicznych wsiach i miasteczkach. Zbigniew Biega był sołtysem w Dębnie w roku 2009. W Mrzygłodzie sołtysem jest Zdzisław Biega.

     Od wieków rzeka San stanowiła zachodnią granicę ludzi mówiących po rusku i wpływu kościoła grecko-katolickiego. Przeważnie Biegowie byli uznania rzymsko-katolickiego. Ale zdarzyło się że chłopak Biega zakochał się w dziewczynę ruską i ich dzieci przyjęły wiarę grecko-katolicką. Dlatego dzisiaj są rodziny z nazwiskiem Biega którzy uważają sie za Ukraińców.

Emigracja rodzin z nazwiskiem Biega do innych krajów miała miejsce w trzech fazach.

 • Koniec 19-go wieku do pierwszej wojny światowej.
  Rolnicy z okregu sanockiego emigrowali masowo w tym okresie, glównie do pólnocnej Ameryki. Przedewszystkiem znaleźli pracę w kopalniach i stalowniach w Pennsylvania, choć część osiadła w innych stanach, lub w Kanadzie, gdzie pracowali w mniejszych przedsiębiorstwach.
  Można zobaczyć listy rodzin polskich w Stanach w 1910, 1920, 1930. Równieź lista immigrantów to U.S.A. którzy przejachali przez Ellis Island zawiera nazwiska wielu osób z nazwiskiem Biega, głównie z Dębnej.
 • Po drugiej wojnie światowj.
  Mniejsza grupa, glównie weterani którzy nie chcieli wracać pod rządy komunistyczne, przyjechała do Stanów i innych krajów zachodnich, łącznie z Australią.
 • 1970s i 1980s
  Mała grupa wyjechała po zamknięciu "Solidarności"

"Biega" na Internecie.
Poszukiwanie nazwy "Biega" w Google, lub w jakiejkolwiek poszukiwarce, daje dużo rezultatów fałszywych w których słowo "biega" lub wyraz "o co biega" okazuje się.
Również park narodowy Kahuzi-Biega w środkowej Afryce wyskakuje często, dlatego że jest pod protekcją UNESCO dla ratowania gorylów. Nazwa pochodzo od dwóch szcztów wulkanicznych. Nie udało mi się stwierzdzieć pochodzenia nazwy Mt. Biega (2790m wysoka).
     Dlatego należy ograniczć liczbę rezultatów, wpisując do Google.pl zapytanie w cudzysłowie, razem z imionem. Np. "Jan Biega", lub "stanisław biega", albo ograniczyć w inny sposób, np. "biega sokół"

Niektóre interesujące strony okazują się często. (2005).

 • ten portal - http://biega.com.
 • prace naukowe napisane przez Dr. Tamara Biega,
 • prace naukowe napisane przez Dr. Timothy Biega,
 • Stan Biega Bus Sales (Australia),
 • Cara Biega, producent filmów dokumrntarnych dla National Geographic Television,
 • Dawn Biega, gra na wiolonczelli w orkiestrze w Austin, Texas,
 • Doug Biega, trener drużyny koszykówki Liceum w Beaver Falls, Pennsylvania, z dużymi suksesami,
 • Michael and Alex Biega, gracze w lidze juniorów hokeju na lodzie, Montreal, Canada, i na uniwersytecie Harvard,
 • Joanna Biega, Biblioteka Narodowa Australii, także vice-dyrektorka Polskiej Instytucji Historycznej w Australii,
 • Joseph E. Biega, dyrektor i właściciel znanego zakładu pogrzedowego w Middletown, CT, (zobacz historię jego rodziny),
 • Stanisław Biega (w Google.pl), Dyrektor Biura koordynacji komunikacji kolejowej i działacz spraw obrony środowiska,
 • Marek Biega (w Google.pl), trener drużyn piłki nożnej w południowej Polsce,


Powró na początek strony.
Powrót na stronę główną.
Czytaj o rodzinie Jozefa Biegi i Jana Biegi z Dębnej, 200 lat historii.
Jan Biega z Dębnej i jego potomkowie.
Bill Biega, jego historia.
William J. Biega,
z Galicji do Carlisle, Pennsylvania
Stan i Ron Biega, z Lisznej do Toronto, przez Włochy i Anglię.   New!
Wiktor Biega, z Mrzygłodu do Connecticut.
Krzysztof Biega, z Dębnej do Toronto.
Maciej Biega,Junior Mistrz łyżwiarskiej szybkiej jazdy.
Brian Biega, spinacz po górach, świetne fotografie.
Fotografie Sanoka..
Wioski skąd pochodzą Biegowie,
Dębna i Mrzygłód..
Portal Sanoka.
Nowe fotografie Sanoka i
Mrzygłodu z 2009r..
Mrzygłód , portal wioski, wiele fotografii.
Tygodnik Sanocki.

Copyright © 2011 B. C. Biega. All rights reserved.

Nie znalazłesz? Poszukaj tutaj:

Google
 
Web biega.com

Ostatni wpis, październik 2009.