Syrena logo DĘBNA   i   MRZYGŁÓD
Stąd pochodzą Biegowie na całym świecie
Bill Biega's
Essays
Strona Domowa
Rodzin Biega
Computer Help
Special characters. Viruses, Web pages
Środkowa Europa Informacja
Historia Genealogia, Historia
Mapy
Kraje, Miasta, Historyczne
Muzeum AK
W Krakowie
Galeria
Polska, Warszawa, Krków, Salzburg, Budapest   New
Rydzyna
Zamek i Szkoła
Fundacja Sułkowskich
Hotel
Żeglowania
na całym świecie
Syrena Press
13 Is My Lucky Number
Story of fighter in Warsaw Uprising in WW II

In Association with Amazon.com
Napisz do nas

Kliknij na obraz z kolorowym brzegiem ażeby powiększyć.

aerial view of Mrzyglod      Mrzygłód and Dębna leżą parę kilometrów na północ od Sanoka. Jedż szosą wzdłuż lewego brzegu rzeki San na północ przez Trepczę, teraz właściwie przedmieście Sanoka. Widzimy na mapie że rzeka wchodzi w wąski przesmyk długim zakrętem o prawie 180 stopni. Droga przylega do stromego zbocza tuż nad wodą. Potem skręca spowrotem na kierunek północno-wschodni i wychodzi na szeroką łąkę. Po lewej stronie wioska leży na tle zalesionej góry, to jest Dębna, gdzie mieskają rodziny Biega od 400 lat. Fotografia zrobiona przez satelit pokazuje nam że cała okolica jest rolnicza, górzysta i zalesiona. Wąska droga odchodzi do wioski ale narazie nie zatrzymamy się. Główna droga wchodzi znowu w wąski przesmyk. Wkrótce łąki rozszerżają się znowu przed nami, a za drzewami wychodzi biała wieża kościoła. To jest wioska Mrzygłód.

Devil Mountain      Kościół jest mały, budowany z kamienia przez jeńców wziętych po zwycięstwie polskiej i litewskiej kawelerii pod Grunwaldem w 1410r. Został zburzony przez Tatarów w 1624r. a potem odbudowany mniej więcej w obecnej formie. W tym kościele odbyły się wszytkie chrzciny, śluby i pogrzeby Biegów w 17-ym, 18-ym i większość 19-go wieku. (najwcześniejszy wpis do metryky był w 16-ym wieku).
house in Mrzyglod Mrzygłód był stworzony miastem z edyktu króla Jagiełły w 1431r. pod nazwą Tyrawa Królewska. Dopiero po katastrofalnych pożarów i powodziach, pod koniec 18-go i początku 19-go wieku, miasto upadło i wróciło do obecnej nazwy. Cała historia Mryzgłodu jest szczegołowo opisana na wspaniałym portalu internetowym Mrzygłód.net w kronice ks. Michałkowskiego z 1912r (wpisany dzięki mozolnej pracy Kosmy Złotowskiego w 2003). Tam też jest masa doskonałych, interesujących fotografii, zarówno starych jak i nowowczesnych.
Z tej historii też się dowiadujemy że szkoła istniała w Mrzygłodzie już w 17-ym wieku. W 18-ym wieku, z powodu ubożenia miasta przez napady, pożary i powodzie, szkoła upadła. Dopiero w 1865r. nowa szkoła została zbudowana przez mieszkanców. Pierwszym nauczycielem był Jan Biega.

1910 map      W 1912r. Mrzygłód miał 888 mieszkanców, z tego 140 Rusinów i 144 Źydów. Na początku 20-go wieku wielu mieszkanców wyemigrowało, głównie do północnej Ameryki, szukając pracy. Ludność żydowska została wymordowana przez niemiecki SS. Większość Rusinów została przesiedlona w 1946. Cerkiew Grecko-Katolicka jest teraz w ruinie. W okresie Polski Ludowej dalsza rozbudowa została zakazana z powodu projektu budowy zapory wodnej któraby miasto kompletnie zalała. Dlatego miasteczko wygląda dziś prawie tak samo jak 100 lat temu. W 2000r. było tylko 455 mieszkanców.
W ostatnich latach projekt zapory został skasowany i Ÿycie z powrotem się ożywia. Most został zbudowny przez rzekę na miejscu dawnego promu do Tyrawy Solnej. Nowy most betonowy łączy Dobrę z Mrzygłodem. Kilka razy dziennie autobus łączy Dobrę z Mrzygłodem i Sanokiem.

Debna village       Wróćmy teraz do wsi Dębna leżącej na wąskiej dróżce, która odchodzi od zakrętu na szosie do Sanoka. Wieś leży na większej wysokości, więc nie cierpiała powodzi które tak często dokuczają Mrzygłód. Dzisiaj wieś ma 235 mieszkanców. Wiele z nich posiadają własne gospodarstwa conajmniej od 100 lat. Wśród nich jest kilka rodzin z nazwiskiem Biega. W ostatnich latach budowano kilka nowych domów. W 1988 wieśniacy zbudowali nowy kościół drewniany w którym Msza Swięta jest odprawiona co niedzielę przez dojeżdżającego księdza.

Foto satelitarne jest podana z pozwoleniem "Google Earth". Informacje miejscowe zostałe dodane przez B.C.Biega


Powrót na początek strony.
Powrót do strony wejsciowej.

Strona Rodzinna
z linkami do rodzin Biega.
Strony informacyjne
Polska i sąsiadujące kraje.
Mrzygłód
Historia i fotografie
Dębna
  NOWY!
Szlak Ikonów
Karta drogowa okolicy.
Proszę używać nową formę, ażęä wpisać swoje uwagi.

Nie znalazłesz? Poszukaj tutaj:

Google
 
Web biega.com

Copyright © 2006 B. C. Biega. All rights reserved.

Ostatni wpis: czerwiec 2009r.